Leden 2007

Jednou v červnu ...

31. ledna 2007 v 13:35 | Jiří
Dnes je to čtyřiaosmdesát let od momentu, kdy se narodil fotograf Václav Chochola. Ještě před čtyřmi lety jsem tohoto pána vůbec neznal, ale kupodivu jsem znal jeho (asi nejslavnější z jeho děl) portréty Salvátora Dalího. Pár informací jsem si o něm zjistil, když jsem se s druhým člověkem chystal na výstavu Dalího děl v Schieleho centru v Českém Krumlově, protože, nemýlím-li se, jedna místnost byla věnována právě Choholovým fotografiím.
Právě tato výstava hraje v životě dvou lidí veledůležitou roli, neboť právě výlet do Českého Krumlova způsobil, že se dva kolegové z dramatického kroužku na gymnáziu a kamarádi sblížili. Pondělí nato jsem dostal polibek na tvář, v úterý jsem jej opětoval a od té doby jsme spolu. Možná proto mi vždy Dalí s vejcem připomene ten červnový víkend, kdy jsem doma musel drobátko zalhat, aby mi výlet dovolili, kdy jsem prvně navštívil jižní Čechy, kdy jsem prvně použil svůj stan, kdy jsme se prvně vzali za ruku, kdy jsem v kempu v Plzni při zpáteční cestě druhému člověku musel půjčit spacák, aby nenastydl a sám potom dostal rýmu.
Václavu Chocholovi a Salvatoru Dalímu proto ( i když to neví a Bůh ví, že by jim to asi bylo jedno) patří můj dík.

Co mě probralo při učení

19. ledna 2007 v 21:40 | Terezka
"Značné bohatství slov měla praslovanština v oblasti živočišné a lidské anatomie a fyziologie, a to jak názvů příslušných anatomických orgánů, např. čelo, duše, golva (...), tak výrazů označující konzumování a vyměšování, jako např.
ěsti, lizati, piti, pl+vati, pr+děti, sm+rděti, s+rati (...)"
VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977. Charakteristika psl. slovní zásoby, s. 45.
pozn.: Znak "+" zde zastupuje měkký jer.

Čím si Jiří léčí rýmu

6. ledna 2007 v 12:09 | Terezka
Informace pro použití. Čtěte pozorně!
SINUPRET, kapky k vnitřnímu užití, roztok
Charakteristika: vodně-alkoholový extrakt rostlinných drog.
Sinupret kapky obsahují v jedné dávce 0,45 g alkoholu.
A to ta paní v lékárně říkala, jak to doktoři dopouručují...