Květen 2006

Weltführer-Wahl

1. května 2006 v 15:47 | Jiří
Tento článek jsme překládali při hodině němčiny.
Volba vládce světa
Představte si, že patříte k několika málo lidem, kteří musí volit vládce, který bude vládnout všem zemím, lidem, zvířatům i květinám tak, aby všude panoval mír, radost a blahobyt. Máte tři kandidáty, ze kterých je třeba vybrat.
Nejprve si však zkuste todpovědět tuto otázku:
Kdybyste znali těhotnou ženu, která již má osm dětí, z nichž tři jsou hluché, dvě slepé a jedno mentálně zaostalé, a ta žena má navíc syfilis, doporučili byste jí potrat?
Nu, nyní zpět ke třem kandidátům, ze kterých je třeba vybrat světového vládce:
Kandidát č. 1:
Člověk, dělající špinavou politiku, konzultující své důležité kroky s astrology. Má dvě milenky, mimoto kouří dýmku (načemž nevidím nic špatného - pozn. soběpisce) a denně vypije na deset skleniček Martini.
Kandidát č. 2:
Byl vyhozen ze dvou zaměstnání, denně spí do dvanácti , na univerzitě kouřil opium a každý den vypije lahev whisky.
Kandidát č. 3:
Ve své zemi je považován za hrdinu, vegetarián, nekuřák bez skandálů v minulosti.
Nuže, kteréhopak kandidáta byste si zvolili za světového vůdce?
Kandidát č. 1 se jmenuje Franklin D. Roosevelt.
Kandidát č. 2 se jsmenuje Winston Churchil.
Kandidát č. 3 se jmenuje Adolf Hitler.
A nyní k mé otázce. Odpověděli-li jste ano, vězte, že jste právě zabili Ludwiga Beethovena.