Duben 2006

O kom je řeč?

25. dubna 2006 v 10:52 | Terezka
Josef Dobrovský
metoda palimpsestu
Bedřich Smetana
Karadžič

Igeliťáky ve větvích

24. dubna 2006 v 14:40 | Terezka
Tak co myslíte, existují malí skřítci Igeliťáčci, kteří se při temných nocích šplhají do nejvyšších korun těch nejkrásnějších stromů, aby nám, zvídavým lidem, dali brouka do hlavy, jak se tam ty zatracené igeliťáky dostaly? Nebo jak to tedy je? :-)

Soutěž o nejlepší písňový text

24. dubna 2006 v 14:31 | Terezka
Vím, že mezi námi, "deníkisty", je několik slibných textařů, kteří ale nemají kde svá díla zveřejnit. Tímto dávám tedy všem těmto a jim podobným prostor, jelikož vyhlašuji soutěž o nejlepší písňový text! Porota se sestává z význačných členů Akademie populární hudby: Krtek, Slon a Pipka.(Pokud by někdo měl problémy se zaujatostí výše jmenovaných členů, nechť se obrátí na mého právního zástupce.) A pozor, vítěz dostane lákavou cenu! :-)
Abychom se mezi sebou nestyděli, začnu svým (už poněkud starším) kouskem:
JEDE AUTO
Jede auto po silnici,
jede auto po silnici,
frčí!
Frčí!
Jede auto po silnici,
hrozně si to maže, maže,
frčí!
Frčí!

Kdo to je?

24. dubna 2006 v 14:23 | Terezka
Vždycky mě hrozně zajímalo, jestli by si člověk uměl odvodit o kom/čem byla řeč jen z toho, co zbyde po hodině na tabuli. Činím tedy první pokus a přidávám i pomocné berličky v podobě vztahů: - jako první Čech překlákládal BRETA HARTA - dá se říci, že JAN SKÁCEL je jeho pokračovatelem - půdu po návratu z Ameriky mu připravil VOJTA NÁPRSTEK - velmi podobné postavení v české kultuře měl ANTONÍN DVOŘÁK Příště to tedy bude vypadat takto: Bret Harte Jan Skácel Vojta Náprstek Antonín Dvořák Poznáte, v jaké osobnosti českého literárního života 2. pol. 19. st. se prolínají nastíněné linky?

"Láska se mnou srostla jako květ se stromem..."

20. dubna 2006 v 12:26 | Terezka
Přednáška profesora Skalického na téma KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ JAKO PRVNÍ TEOLOG OSVOBOZENÍ (uskutečnila se dne 20. 4. 2006 na TF v Českých Budějovicích) byla uchvacující. Nejenže mnoha bohemistům otevřela oči ohledně toho, jak nahlížet na Havlíčkovo dílo (tvrzení, že K.H.B. byl ateista a že brojil proti víře je směšné, nejde o kritiku víry jako takové spíše o kritiku nešvarů církve a jejích představitelů), byla rozhodně přínosná i v oblasti teologie, ve které se přímo nepohybujeme (ač u studia literatury 19. století se to říká jen stěží, že?).
Co považuji za nejméně známé, ale nad čím rozhodně stojí se zamyslet, uveřejňuji dole. Jde o vyznání víry mladého "Karlíka", jak jej pan prof. během přednášky nazýval :-)
Miluji, ale co, nevím, za zásluhu si to nepokládaje, neb láska se mnou srostla jako květ se stromem. Ale Boha nemiluji, neb ho jen ctíti mohu, ale ne milovat. Též veškerého lidstva nemiluji, neb mnozí lásku nezasluhují, nepřátel milovat nemohu, aniž jich Ježíš miloval, ačkoli tak praví, neb jiná věc někoho milovat a opět jiná o jeho dobré péči mít. Láska se neplatí po penízkách, a kdo praví, že celý svět miluje, ten ani nezná lásky a pošetile mluví.
To je jen nepatrná částečka toho, o čem bych Vám chtěla napsat, ale v dobré víře nezahltit čtenáře nestravitelnými informacemi si je sobecky nechám pro sebe.
prof. Skalický